Fortrydelsesret

 

Produktinformation:

På Det Sunde Slik oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Det Sunde Slik via info@detsundeslik.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Det Sunde Slik accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Det Sunde Slik er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Det Sunde Slik udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Det Sunde Slik om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og Det Sunde Slik er først indgået, når Det Sunde Slik ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Stripe i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Stripe der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Visa/Mastercard kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Det Sunde Slik.
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Det Sunde Slik. Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Det Sunde Slik har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Det Sunde Slik’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Det Sunde Slik, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til FIRMAETS egen beskrivelse.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Det Sunde Slik’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Det Sunde Slik afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
Meddeler køber Det Sunde Slik, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering i ubrudt emballage, tilbagebetaler Det Sunde Slik det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.
Det Sunde Slik betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrudt emballage og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.detsundeslik.dk drives af firmaet:

Det Sunde Slik CVR nr: 39138387
TELEFON +45 30292654
ADRESSE Bredegade 10, 9000 Aalborg

Forbehold for ændringer:

Det Sunde Slik forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk
________________________________________
DET SUNDE SLIK 2017